สีสันเศรษฐกิจ : ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมุ่งสู่ยุค 4.0

กรุงเทพฯ 2 ต.ค. – อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเตรียมปรับเทคโนโลยีสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ติดตามจากรายงาน “สีสันเศรษฐกิจ”
อุตสาหกรรมยานยนต์โลกกำลังปรับตัวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า ที่พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีคอยอำนวยความสะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไทยเป็น 1 ใน 10 ฐานผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ของโลก ด้วยกำลังผลิตรวม 3 ล้านคัน/ปี ได้เริ่มปรับตัวสู่กระแสความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทยที่ป้อนผู้ผลิตยานยนต์ เริ่มลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ BODY รถน้ำหนักเบา รวมถึงระบบสายไฟ จนสำเร็จและส่งป้อนให้กับผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชื่อดังอย่าง “เทสลา” แล้ว ด้วยมูลค่างานกว่า 3,500 ล้านบาท/ปี
ขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกำลังเดินหน้าศึกษา เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุค 4.0 ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูง อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความหวังของประเทศ สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอนาคต.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.