เรื่องของคน ‘ไร้บ้าน’

บ้านคืออะไร.. เวลาอาบน้ำจะไปอาบที่ไหน.. ฝนตกจะไปหาที่หลบที่ไหน.. ถ้าป่วยจะต้องทำอย่างไร.. อยากมีบ้านไหม? นี่คือเสียงสะท้อนผ่านการแสดงละครเวทีเพื่อผู้ถูกกดขี่ที่มีผู้แสดงเป็น กลุ่มคนไร้บ้าน ได้ฝากเรื่องราวจากชีวิตจริงของพวกเขาไว้ในงาน “Human Of Street” ตอน Meet & Read คนไร้บ้าน

ผวาโรคสัตว์ปีก ตายผิดปกติโทร.ด่วน 24 ชม

ปศุสัตว์ผวาช่วงปลายฝนต้นหนาวฤดูกาลนกอพยพย้ายถิ่น จี้เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกเข้ม พร้อมเปิดสายด่วนแจ้งสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

พัฒนาชีวิตเกษตรกรด้วยระบบเกษตรผสมผสาน

คำตอบ เกษตรกร จะประสบกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วมฉับพลัน จึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรเพียงอย่างเดียว ระบบเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลาย มีทั้งปลูกพืชสวน ไม้ผล พืชผัก การเลี้ยงสัตว์ หรือการเลี้ยงปลา จะสามารถทดแทนรายได้จากความเสียหายในการปลูกข้าวหรือพืชไร่ ที่เป็นพืชหลัก

เมื่อตับอักเสบจากยา

ตับเป็นอวัยวะสีน้ำตาลแดงเหมือนคอนโดมิเนียมแปดหลังเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมีน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม หรือประมาณ 10 % ของน้ำหนักตัว แบ่งง่ายๆคือตับซีกซ้าย ตับซีกขวา โดยตับซีกขวาครอบคลุมพื้นที่แระมาณ 80% ของตับทั้งหมด ตับวางตัวอยู่ในช่องอกด้านขวาโดยมีกระดูกซี่โครงเป็นกำแพงปกป้องตับ